Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Sveriges kommunikatörer lanserar nyhetsbrev om forskning

Kunskap och kompetensutveckling är avgörande för kommunikatörers professionalisering. Därför lanserar Sveriges Kommunikatörer med start den 31 januari Forskningsbrevet - Nyheter från kommunikationsforskningen. Ett digitalt nyhetsbrev med de senaste forskningsresultaten inom kommunikationsområdet.

En man med kort ljust hår som kollar in i kameran.

Med utgivning en gång i kvartalet får Sveriges Kommunikatörers medlemmar tillgång till de allra senaste och mest relevanta, internationella forskningsresultaten inom strategisk kommunikation från fem av de viktigaste tidskrifterna: Journal of Communication Management, International Journal of Strategic Communication, Public Relations Review, Corporate Communication – an International Journal och Journal of Public Relations Research.

– Jag är så glad att vi äntligen kan lansera denna medlemsförmån till alla våra medlemmar. Kunskap är makt och att vara uppdaterad och få koll på de senaste rönen inom forskning är vitalt för att vi kommunikatörer ska ha faktabaserade underlag till diskussioner och debatter om kommunikatörers värdeskapande i organisationer och samhälle, Caroline Thunved, VD och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer.

Forskningsprojekten är sammanfattade och tolkade av Jesper Falkheimer, fil. dr och professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet.

– Förhoppningen är att detta nyhetsbrev ska vara till gagn för professionaliseringen av kommunikatörer, som ytterst leder till att kommunikation skapar ännu mer värde för organisationer och för samhället. För visst finns det en del eviga kommunikationssanningar kring påverkan och meningsskapande. Men kunskap är i sig provisorisk och i ständig utveckling. Det produceras ständigt nya forskningsresultat och här gäller det att hänga med, inte minst för vår bransch som lever i snabb växelverkan med snabba teknologiska skiften och ständigt nya ekonomiska, sociala, politiska och kulturella trender.

Första numret av Forskningsbrevet är öppet för alla och kan läsas här. Därefter är nyhetsbrevet en förmån exklusivt för Sveriges Kommunikatörers medlemmar.

Nummer 1 av Forskningsbrevet innehåller:

  • När VD tar ställning i samhällspolitiska frågor – gynnar eller missgynnar detta företagets anseende?
  • Chefens kommunikationsförmåga och medarbetarens vilja att göra sin röst hörd – betydelsen av motiverande samtal.
  • Sociala konversationer med en AI-chatbot – hur påverkar det företagens image?
  • Informationskanalernas betydelse för förtroendet för regeringar och myndigheter under Covid-19-pandemin i Italien, Spanien och Storbritannien.
  • Vertikalt och horisontellt lyssnande på interna sociala medier under en kris – lärdomar från ett danskt sjukhus.