Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Sveriges Kommunikatörer - nu ett kvalitetsauktoriserat utbildningsföretag

Sveriges Kommunikatörer har blivit godkänt och uppfyller de högt ställda kraven för att bli ett kvalitetsauktoriserat utbildningsföretag. Auktorisationen är en garanti för kvalitet och etik inom vuxenutbildningen och utfärdas av Almega Utbildningsföretagen.

Tre personer som sitter runt ett bord och skrattar.

– Auktoriseringen stärker Sveriges Kommunikatörers position som utbildningsföretag och vår ambition är att leverera högsta möjliga kvalitet och nytta i våra utbildningar inom kommunikation och ledarskap. Vi strävar ständigt efter att erbjuda våra kursdeltagare så relevant och värdefull kompetensutveckling som möjligt, och att kontinuerligt förbättra våra utbildningsprogram. Auktoriseringen är en extra kvalitetsgaranti för alla som går någon av alla våra utbildningar, säger Caroline Thunved, vd och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer.

Kompetensutveckling är viktigare nu än någonsin, inte minst då digitaliseringen och ny teknik som AI, ökar behovet av kontinuerlig kompetensutveckling för alla som vill fortsätta vara relevanta på arbetsmarknaden. Kommunikation blir också allt viktigare i tider av förändring. Kommunikatörens roll som rådgivare och vägledare till chefer och medarbetare blir tydlig när både organisationer och samhället i stort genomgår omfattande förändringar.

Sveriges Kommunikatörers strävan är att alltid vara i framkant av utvecklingen. Genom kontinuerlig forskning och utbildning håller vi oss informerade om de senaste trenderna, teknikerna och bästa praxis inom vårt område. Kursutbudet breddas ständigt genom insikter, omvärldsbevakning och i samtal med de experter som leder utbildningarna. Auktoriseringen innebär att våra kurser kommer att tillgängliggöras för fler och nya målgrupper och finnas på fler plattformar än tidigare.

– Det här betyder mycket för trovärdigheten av den verksamhet som vi bedriver. Alla kan kommunicera att man får höga betyg i utvärderingar och att pedagogerna är bra. Men med auktoriseringen som objektivt har granskat och godkänt vår verksamhet kan kursdeltagaren vara trygg med att vi håller hög kvalitet, Emma Ekenberg, kurs- och nätverksansvarig på Sveriges Kommunikatörer.

Utbildningarna erbjuds fysiskt på plats, på distans, som hybrid och genom skräddarsydda lösningar. Vi brinner för att inspirera och skapa en samhörighet som når över hela Sverige. Här kan du läsa mer om våra kurser.