Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Svar på frågor från Amanda Thörner, Resumé 16/3 2020

Hur stöttar vi våra medlemmar genom coronakrisen? Så här besvarar Sveriges Kommunikatörers generalsekreterare och vd Hanna Brogren frågorna i Resumé den 16 mars, 2020. 

Vad säger era medlemmar i er dialog med dem? Hur ser deras oro och utmaningar ut just nu?
– Merparten av våra medlemmar är aktiva i kriskommunikation och krishantering på sina arbetsplatser. Olika arbetsplatser har olika förhållningssätt till hur de hanterar effekterna av Coronaviruset. Många uttrycker att det finns oro bland människor. Vi hänvisar till myndigheternas riktlinjer och att det viktigaste är att bidra till att smittspridningen hindras. Det gäller att agera rationellt och långsiktigt i en situation med många känslor.

Vad gör ni som branschorganisation för att stötta era medlemmar? Vad kan ni erbjuda för åtgärder?
– Vi ställer in Stora Kommunikationspriset och event som främst syftar till nätverkande. Vi försöker hitta former för digitala möten.
Våra medlemmar behöver stöd både i att arbeta operativt och ge strategiskt stöd nu. Vi genomför utbildningar med färre antal deltagare nu, ser över lokaler, förtäring med mera, för att förhindra smittspridning. Vi uppmanar alla deltagare att stanna hemma om de är krassliga eller riskerar sprida smitta. Vi utvecklar fler digitala utbildningar. På torsdag har vår programgrupp i Stockholm ett webbinarium om kommunikation och Coronavirus.

Vilka råd ger ni till era medlemmar för att hantera situationen?
– Vi får många frågor nu och det främsta råd vi ger vikten av att bidra till hindrad smittspridning. Det kan låta enkelt att stanna hemma om man är krasslig, sköta sin handhygien och hosta i armvecket men detta behöver upprepas om och om igen. Det är vårt viktigaste råd just nu. Målgrupperna är ”alla” och människor har olika utgångspunkt och skäl till sitt agerande, kommunikatörer behöver närma sig målgrupperna på olika sätt.
Vi uppmanar också alla att förbereda sig på en lång krishantering och vara uthålliga. På sista raden handlar det om att minska mänskligt lidande.

Hur bör annonsörer agera för att klara sig igenom det här på ett bra sätt tror du?
– Det viktigaste är som sagt att hindra smittspridning, som annonsör behöver man tänka igenom sitt budskap, tonalitet etc, så att det inte sticker ut fel här och nu. Det riskerar slå tillbaka på deras varumärke.
Effektiviteten i samhällets krishantering bygger på att människor har förtroende för myndigheternas rekommendationer. Det vinner vi alla på. Där kan också företag spela en roll, till exempel genom att översätta och anpassa myndigheternas rekommendationer för hur deras målgrupper bör agera, självklart i linje med de officiella rekommendationerna.

Hur spår du att branschen kommer drabbas på det stora hela?
– Det är omöjligt att säga något om det just nu när hela världsekonomin gungar.
Kommunikation är en central del i krishanteringen, det handlar om att vinna och förvalta förtroende på kort och lång sikt. Det blir uppenbart för alla att rätt hanterad kommunikation skapar stora värden, vilket på sikt gynnar branschen.