Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Små medel med stor effekt: så arbetade vinnarna av årets Bästa innovativa kommunikation med hållbarhet i Katrineholms Kommun

Transparens, tydlighet och mod präglar Stora Kommunikations priset-vinnarna Katrineholms Kommuns arbete med Agenda 2030. Kommunikationsteamet vann årets pris för bästa innovativa kommunikation, och visar på hur du med liten budget kan arbeta för åstadkomma stor förändring. Vi har pratat med kommunikatören Josefin Lundin på Katrineholms Kommun om hur små medel få stora ringar på vattnet.

Kommunikationsteamet Katrineholms kommun_Grön jacka Josefin Lundin Grå tröja Anna Marnell Rutig skjorta brun/orange Josefine Karlsson  Röd jacka Linda Aldebert

De allra flesta kommuner arbetar aktivt för FN:s globala mål Agenda 2030, men få gör det på ett så effektivt sätt som Katrineholms Kommun. Tillsammans har kommunikationsavdelningen och kommunens medarbetare arbetat innovativt utifrån principen om transparens gentemot medborgarna. Josefin Lundin arbetar som kommunikatör på Katrineholms Kommun, och berättar om förutsättningarna för projektet.

 

Utgångsläget var att vi inte hade någon stor budget att jobba med. Därför bestämde vi oss tidigt för att gå ifrån tankar på att göra en dyr annonskampanj eller tjusiga filmer. Vi frågade oss istället hur vi kunde komma så nära våra invånare och medarbetare som möjligt på enklast möjliga sätt. Det gav oss möjlighet att tänka kreativt på ett helt annat sätt. 

 

Kommunikatörerna satte tillsammans med en verksamhetscontroller och en miljöstrateg ihop en hållbarhetsrapport och en egen webbsida som syftar att upplysa medborgarna om kommunens arbete mot att nå de globala målen. Med ett kortfattat och inkluderade språk utgår man från kommunens arbete med alla tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och ekologisk. Man ändrade även i det interna verksamhetssystemet för att alla medarbetare på kommunen ska kunna rapportera hur de jobbar mot Agenda 2030.

 

– Det fungerar som en påminnelse för hur vi sköter oss, och gör en stor skillnad i organisationen. Syftet med satsningen är att skapa en stolthet och att landa i att vi bidrar till de globala målen. En pedagog ska känna hen bidrar till att världen blir bättre, och att det vi gör varje dag skapar skillnad. 

 

“När vi vågade kliva ur det kommunalgrå och berätta om hur vi kände möttes vi av en helt annan typ av förståelse”

 

Utöver hållbarhetsrapporten genomfördes även andra satsningar för att tillgängliggöra materialet för kommunens medborgare. I sociala kanaler har man valt att arbeta mer med storytelling samtidigt som man lyfter fram hårda fakta för hur kommunen arbetar.

 

– Vi säger inte att vi jobbar med hållbarhet utan vi lyfter fram hårda fakta för vad vi faktiskt har gjort. Det är också viktigt för oss att lyfta fram enskilda individer som arbetat hårt för att uppnå de globala målen. Vi vill inte att det vi gör ska vara abstrakt på något sätt. Hållbarhetsarbete ska inte fungera som ett fluffigt varumärkesbyggande, utan måste innehålla substans och transparens.

 

Josefin upplever att den ärliga och transparenta kommunikationen har öppnat upp för en helt ny dialog mellan kommun och medborgare. Tidigare insatser för hållbarhet hade mötts av ilska och oförståelse från medborgare, vilket hon exemplifierar med kommunens problem med angrepp från granbarkborrar. 

 

 – Som många andra kommuner har vi problem med granbarkborre, vilket innebär att vi har behövt avverka angripen skog. När vi tidigare jobbade med affischer och nyheter möttes vi av mycket ilska och oförståelse som kunde övergå i rent hat och personangrepp. När vi istället lyfte fram ärliga, konkreta exempel vändes attityderna. Vi gick ut och fotade den döda skogen och skrev från hjärtat. Det var otroligt känslomässigt tungt att behöva avverka angripen skog, och vi var ärliga med det. När vi vågade kliva ur det kommunalgrå och berätta om hur vi kände möttes vi av en helt annan typ av förståelse. 

 

Gör som Katrineholms Kommun: 4 tips för hållbarhetsarbete som ger effekt

 

  • Tala klarspråk. Materialet på både webb och sociala medier ska vara lätt att läsa och ta till sig. Översätt svårbegripligt material genom att städa bort exkluderande ord. Kom ihåg att även om du är insatt innebär inte det att alla förstår.

  • Var konkret. Genom att lyfta fram tydliga exempel på det dagliga arbetet skapar du en förståelse och en dialog mellan medborgare och organisation. Lyft fram viktiga individer i sociala kanaler, och ta dig ut själv för att dokumentera arbetet.

  • Våga visa på utmaningar. Transparens innebär inte bara att lyfta fram det som går bra, utan också det som går mindre bra. Detta är extra viktigt i arbetet med hållbarhet – människor vill ha ärlig information, oavsett de utmaningar du står inför.

Skapa syftesdriven kommunikation. Om du glömmer syftet för varför du utför vissa kommunikationsinsatser landar de ofta i fluff och abstrakta resonemang som inte gör skillnad. Tänk istället på varför du vill berätta något och hur du gör det begripligt, och låt detta genomsyra arbetet.