Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Så ser löneutvecklingen ut inom kommunikationsbranschen

Det händer mycket inom kommunikationsbranschen. Nya yrkesroller och ekonomiskt turbulenta tider kan göra att lönesamtal känns extra utmanande både för anställda och arbetsgivare. Vi har tittat på olika kartläggningar och vad som skrivits om löner och gjort en sammanfattning som vi hoppas ger dig bra vägledning och stöd inför din löneförhandling.

En grupp personer som sitter vid ett bord och jobbar.

Generellt visar de olika kartläggningarna att det för närvarande är stora skillnader på lönenivån mellan olika yrkesgrupper och sektorer som är verksamma inom kommunikation. Enligt Unionen ligger marknadslönen 2024 för kommunikatörer mellan 35 000 och 50 000 kronor per månad. 

Magasin K har skrivit om skillnaderna mellan medianlönerna för statligt och privat anställda inom kommunikation. Många förvånades över att medianlönerna inom kommunikation ligger högst inom statlig sektor (46 984 kronor). Den privata sektorn ligger strax under med en medianlönen på 46 766 kr. För anställda med befattningen kommunikatör ligger lönerna högre inom staten, medan kommunikationschefer och kommunikationsstrateger tjänar bättre inom den privata sektorn. De som jobbar med kommunikation på universitet och högskolor har den lägsta medianlönen (41 700 kronor). Den största skillnaden för samma befattning är mellan kommunalt anställda kommunikationsstrateger och privat anställda kommunikationsstrateger. De kommunalt anställda kommunikationsstrategerna har en 17 procent lägre medianlön. 

Löneökning blev lönesänkning

DIK:s senaste löneenkät visar att löneutvecklingen på 4,2 procent under 2023 är den största för DIK:s medlemmar på tio år. Medianlönen för DIK:s medlemmar låg på 38 000 för 2022 och 2023 steg den till 39 200. Både de som bytte jobb och de som var kvar i samma roll har haft en löneökning. Men, inflationen har gjort att i praktiken har medlemmarna fått en genomsnittlig reallönesänkning på minus 4,5 procent. DIK:s lönestatistik visar att de som jobbar med forskning och kommunikation har det högsta löneläget och allra högst medianlön har kommunikationscheferna. Statistiken visar även att kvinnors månadslöner i snitt är 1 000 kronor lägre än männens. Mer om DIK:s löneenkät finns även i denna artikel i Magasin K.

Även Resumé har tittat på lönerna för kommunikatörer på 185 av landets myndigheter. Deras kartläggning visar att det kan skilja så mycket som 51 600 kronor i månaden mellan den som tjänar mest och den som tjänar minst på samma myndighet. Resumé skriver även om fackförbundet Akavias senaste statistik som visar att kommunikatörernas löner ökar mest vid jämförelsen mellan olika akademikergrupper. Enligt Resumé och Akavia har kommunikatörernas löneutveckling återhämtat sig efter pandemin men medianlönen släpar efter jämfört med de andra yrkesgrupper som Akavia tittat på.