Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Så gynnar UX din affär

Byråvärlden | Visste du att en dålig användarupplevelse kan medföra negativa konsekvenser för din affär? Digitala byrån Limettas UX-designer Jenny Lindström berättar varför god UX bör vara en del av er affärsstrategi.

UX

Den här artikeln är ursprungligen publicerad på byråvärlden.se


Vad är UX?

UX (user experience) omfattar kunskaper om användarnas beteenden, webbpsykologi, design och affärsstrategi. Med UX kan vi driva tillväxt, bygga kundlojalitet och stärka varumärken. Ofta handlar det om att hitta en lösning på ett problem eller tillgodose ett behov och det kan helt enkelt göra vardagen enklare för människor.

Fyra anledningar till varför man bör satsa på UX

1. Sätter användaren i fokus

Studier har visat att upp emot 88%av användare är mindre benägna att återkomma till en webbsida efter en dålig användarupplevelse. Ger du inte användarna det de vill ha kommer de inte tillbaka. Att skapa en bra användarupplevelse är därför inte bara något trevligt, det är en nödvändighet.

Ibland kommer vi i kontakt med kunder som vill ha en snabbfix, en kortsiktig lösning för att öka t ex företagets försäljning eller konverteringar. Det kan vara någons idé om vad som vore bra eller så finns det inga tydliga tankar eller mål om vilken nytta man vill uppnå. Problemet med kortsiktiga lösningar är att man riskerar att få missnöjda besökare som inte kommer tillbaka.

Grunden är därför att tänka och handla mer strategiskt och långsiktigt genom att inte utgå från oss själva som företag utan istället sätta användaren i fokus. Vilka är deras behov, önskningar och drivkrafter? När man börjar sätta användarna i fokus kan man med hjälp av UX bygga en bra användarupplevelse och på sikt bygga en framgångsrik digital närvaro.

2. Ett verktyg för ständig förbättring och utveckling

För att någon ska vilja använda en produkt/tjänst måste den tillgodose ett behov eller vara en lösning på ett problem. För att lyckas tillhandahålla en lösning måste vi därmed förstå vilka problemen är. Genom att sätta användaren i fokus kan man lättare identifiera målgruppens behov. Lyckas man sedan tillgodose behoven ökar också chansen att de faktiskt vill använda produkten eller tjänsten.

Precis som dina kunders problem förändras över tid måste också din verksamhet och digitala närvaro kontinuerligt utvecklas. En webbplats eller digital tjänst bör ses som något levande, något i ständig utveckling för att förbättra den digitala upplevelsen.

3. UX som konkurrenskraft

Många av dagens digitala jättar som t ex Apple var inte först på marknaden med sina produkter och tjänster. Vad de däremot varit framgångsrika i är att förbättra användarupplevelsen för produkter som redan existerade. En tjänst kommer alltid att jämföras med andra tjänster som redan används varför man alltid behöver kunna stå sig i konkurrensen. UX är ett verktyg för att effektivt hålla samma takt eller ligga steget före konkurrenterna.

4. UX genererar affärsmöjligheter

Kunder och användare förväntar sig att mötas av en intuitiv och sömlös upplevelse genom hela kundresan. Att webbplatser och andra tjänster är responsiva, snygga och enkla att använda är en självklarhet, de flesta förväntar sig en användarupplevelse i världsklass. De företag som inte hänger med i utvecklingen eller som inte lyckas tillgodose användarnas behov kommer att halka efter eller tappa mark.

I en studie gjord av Forrester framkom att för varje investerad dollar i UX kan ett företag generera upp till 100% i ROI. Man kunde se att de som investerar i UX även har kunnat minska sina kostnader för nykundsförvärv, minskat sina supportkostnader, ökat sina marknadsandelar, ökat sin kundlojalitet och ökat sin försäljning.

Så här jobbar Limetta med UX

UX är tätt sammankopplat mellan vad användarna av din webbplats behöver och vad affären vill uppnå. Genom att arbeta användarcentrerat tar vi genom UX-processen sedan reda på användarnas behov och de utmaningar som finns framför oss. På så sätt kan vi bygga digitala tjänster som är lättnavigerade, inspirerande och som leder till konvertering.