Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rätt kompetens för framtiden

Den stora förändring som följt pandemin har satt kommunikation högt på agendan. Mycket har förändrats och det kräver som bekant kommunikation. Det leder till frågan, hur ska vi arbeta med kommunikation när arbetslivet förändras?

Generalsekreteraren har ordet

Konsult- och rekryteringsföretaget Hammer & Hanborg har släppt en rapport med mycket konkreta insikter och idéer för den framtida arbetsplatsen. Rapporten bygger på en undersökning de gjort i Sverige och Norge i april i år. När den släpptes deltog jag och Karin Netzell i ett livesänt poddsamtal, Passion för kommunikation, och samtalade om hur vi som arbetar med kommunikation påverkas under pandemin.

Deras underlag är i linje med vad vi ser i andra undersökningar, bland annat vår egen kompetenskartläggning från 2019. Kompetenser inom det digitala, såväl för produktion och distribution som dataanalys och uppföljning är tydliga behov. Vi ser även starka krafter för att etablera nya arbetssätt inom företag och organisationer, något som i allra högsta grad kräver insatta och kompetenta kommunikatörer för att lyckas. Den interna förändringen kan ha olika drivkrafter och kommer i många former. Under pandemin har den i många fall handlat om att snabbt anpassa arbetssätten till det rådande läget medan i ett mer normalt läge tar förändringen internt ofta sikte på att öka förmågan till innovation och flexibilitet.

Kommunikation i ett nytt paradigm

Det är tydligt att kommunikation är den starka kraft som driver förändring och hjälper oss förflytta företag och organisationer framåt. Och med det kommer nya roller för kommunikatörer. Att tänka och agera kommunikativt, att stödja ledning och chefer, att erbjuda verktyg, modeller och arbetssätt som skapar motivation, förståelse och engagemang – det är kommunikation!

I pandemin tvingades många av oss in i nya plattformar för att samarbeta och mötas digitalt istället för fysiskt. Det gick snabbt och vi ser tydliga resultat. Nu talar allt fler om det nya normala som ett paradigmskifte snarare än tillfällig krishantering. Nu skapas nya behov av att förstå människor och omvärlden på ett djupare plan. Vi vill förstå, stödja och lyfta fram de goda exemplen när nu medlemmar, kunder och medborgare ställer nya krav. Den interna kommunikationen blir allt viktigare och samtidigt blir gränsen mellan intern och extern kommunikation mer och mer flytande.

Även Sveriges Kommunikatörer ställer om

Precis som vi uppmanar kommunikatörer att vara lyhörda för behoven hos sina intressenter och  målgrupper vill vi på Sveriges Kommunikatörer anpassa våra mötesplatser och vårt kursutbud efter de behov vi ser här, nu och framöver. Kommunikation är en nyckelkompetens och det kan vara allt ifrån behovet av värdeskapande intern kommunikation och förändringskommunikation till mer praktiska kompetenser som mätning och produktion av innehåll. Vi har tagit fram ett verktyg för att kartlägga kompetensen i kommunikationsteam eller i hela organisationer så att våra medlemmar ska få bättre förståelse för vilka utvecklingsbehoven är. Vi vet att förändring är både komplext och svårt, vi vet också att den kan gå snabbt. Hur det än är krävs genomtänkt kommunikation.


Hanna Brogren
Generalsekreterare


Lyssna gärna på hela vårt poddsamtal här.

Den fullständiga rapporten från Hammer & Hanborg Framtidens professionella liv finns här.