Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Orden du behöver ha koll på 2022

I kommunikationsbranschen tillkommer ständigt nya begrepp och förkortningar, vilket lätt kan kännas som en djungel av buzzwords. Vissa ord glöms bort lika snabbt som de uppkom, medan andra har kommit för att stanna. Vi har samlat en lista med begrepp och koncept du som kommunikatör bör ha koll på 2022.

Metaverse

I takt med att VR (virtual reality) och AR (augmented reality) har börjat bli en allt mer integrerad del av vår vardag börjar fler företag se till möjligheterna med virtuella 3D-plattformar – så kallade metaverse. Begreppet är en sammanslagning av orden “meta” och “universe”, som kan översättas “bortom universum”. Syftet med metaverse är att kunna mötas i en virtuell miljö i realtid och interagera med människor som inte nödvändigtvis befinner sig på samma fysiska plats som du. Exakt hur dessa världar ser ut kan varieras i det oändliga - så kan även utseendet på din avatar (digitala persona).

När Facebook bytte namn på sitt ägarbolag till just Meta populariserades fenomenet, men även företag som Microsoft och Alibaba är med på tåget. Inom spelvärlden finns redan föregångare till metaverse, men i framtiden kommer det att kunna integreras med vårt arbetsliv, hur vi shoppar och hur vi deltar i konserter och kulturevenemang. Möjligheterna till vad det kan användas till är i stort sett oändlig, och med ny teknik så som 5G och smarta glasögon underlättas möjligheterna och tillgängligheten.

 

TXD (Total Experience Design)

TXD, eller Total Experience Design som förkortningen står för, är en sammanslagning av UX design, marknadsföring samt kund- och medarbetarupplevelse. Syftet är att skapa en sömlös och enhetlig upplevelse av ditt varumärke. Att ta hänsyn till och beakta företagets alla olika beröringspunkter för interaktion (både de digitala och fysiska) och behandla dessa som en helhet, snarare än att jobba med dem var och en för sig i silos, ska skapa en bättre helhetsupplevelse för målgruppen. 

 

D2C (Direct-to-consumer)

Inom kommunikation och marknadsföring har det länge pratats om B2C (business-to-consumer eller företag-till-konsument) och B2B (business-to-business eller företag-till-företag), vilket syftar till om ett företags primära kund är på individ- eller företagsnivå. Inom B2C sker försäljningen ofta via en återförsäljare eller extern distributör, och som ett alternativ till detta har D2C (direct-to-consumer eller direkt-till-konsument) uppkommit där företaget istället säljer och levererar sina varor och tjänster helt utan mellanhänder. D2C innebär alltså ökad kontroll över positioneringen och upplevelsen, då företag till exempel inte behöver trängas bland konkurrenter på varumärkeshyllan. Många D2C-företag tar avstamp i e-handel och allt från rakhyvlar, solglasögon och heminredning går nu att beställa direkt från det företag du föredrar. 

 

WCAG (Web Consent Accessibiltiy Guidelines)
Webbdirektivet är ett lagkrav med syftet av öka den digitala tillgängligheten för samtliga användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Digital tillgänglighet är en förutsättning för en fungerande demokrati. För att kunna förstå vilka åtgärder som krävs finns riktlinjer och rekommendationer - så kallade WCAG (Web Consent Accessibiltiy Guidelines). Riktlinjerna fokuserar främst på hur du bör hantera texter, bilder, ljud, kod och taggar för att alla användare ska kunna ta del av innehållet på din webbsida på lika villkor.

 

Schrems II

Schrems 2 är ett domstolsmål som kommit att lägga grunden för nya direktiv gällande behandling och lagring av personuppgifter. Namnet kommer från den österrikiska juristen och aktivisten Max Schrems, som har fått till prövningar i EU-domstolen gällande rätten att överföra data från EU till tredje land, såsom USA. Då detta inte kan stödjas i dataskyddsförordningen (GDPR) kan det innebära omfattande konsekvenser för företag som använder sig av molntjänster där uppgifter lagras utanför EU, och just nu pågår en debatt om hur sociala medier kan användas för kommunikation i ljuset av Schrems II-målet.

 

Tredjepartscookies
Cookies, eller kakor, är textfiler med data som lagras i din webbläsare när du exempelvis besöker en webbplats och som gör att du kan identifieras nästa gång du besöker samma hemsida. Medan en förstapartscookie

samlar in och lagrar data med den som äger själva webbplatsen innebär en trejdepartscookie att datan också delas med en ytterligare, tredje part. Detta kan vara företag som samlar in data från marknadsföring, som exempelvis annonsering på Facebook. Insamling av data via tredjepart ska alltid ske med användarens medgivande, och problematik har uppstått om detta görs automatiskt utan att användaren är medveten om att dess data samlas in.Objectives and Key Results (OKRs)

OKRs är ett ramverk för kommunikationsplanering och målsättning som kan användas på både avdelnings- och organisationsnivå. Målen ska kunna inspirera och guida varandra på de olika nivåerna. OKRs består av två komponenter: ett Objective (mål) som beskriver vad man vill uppnå, samt Key Results (nyckelresultat) som utgör måttstocken för hur vi mäter att målet uppnås. Varje Key Result har en ägare som ansvarar för att följa upp resultatet. Fördelarna med ramverket är att det är enkelt och lätt att komma igång (även om det kan vara svårt att formulera målen första gången man gör det). Om hela organisationen jobbar med OKRs på samma sätt underlättar det transparens, effektivitet och engagemang.

 

HyFlex

HyFlex kombinerar termarna “hybrid” och “flexibilitet”, och begreppet har framförallt fått fäste inom lärande och utbildning där man som student erbjuds undervisning både fysiskt i exempelvis ett klassrum och digitalt - samtidigt. Som student kan du därmed själv välja hur du vill delta baserat på vad som passar dig bäst. Syftet är att oavsett vad du väljer ska lärandeprocessen vara lika interaktiv och engagerande. HyFlex har blivit aktuellt i och med pandemin, och många företag fortsätter att erbjuda mer flexibla lösningar även när restriktionerna släppt.

 

Har du koll på trendorden från förra året? Här hittar du våra samlade begrepp och förkortningar för 2021.