Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Led organisationer med strategisk intern kommunikation

I moderna organisationer har alla chefer och medarbetare en viktig kommunikativ funktion. Vi har pratat med Susanne Dahlman, erfaren kommunikationskonsult, och Mats Heide, professor i strategisk kommunikation, som är aktuella med boken Strategisk intern kommunikation: led organisationer med kommunikation som tar ett helhetsgrepp om den interna kommunikationen ur ett strategiskt perspektiv.

Strategisk intern kommunikation

Varför ska ledare lära sig mer om intern kommunikation?

–Den interna kommunikationen är ofta ett outnyttjat kapital i många verksamheter. Och det finns så mycket att vinna på att göra förbättringar. Den interna kommunikationen påverkar allt ifrån kvalitet och engagemang till innovationsklimat och medarbetarnas förändringsvilja.

–I grund och botten handlar intern kommunikation om att försöka styra och utveckla verksamheten i den riktning man vill. Chefernas och ledningens sätt att kommunicera är det som påverkar det interna kommunikationsklimatet mest, men är oftast det som får minst uppmärksamhet i ivern att fokusera på digitala plattformar och intranät. Det vill vi ändra på. Vi försöker utmana gamla föreställningar och modeller om intern kommunikation och ge inspiration till det som gör skillnad på riktigt.

Hur kan jag som kommunikationschef utveckla den interna kommunikationen?

–Ge minst lika mycket tid till intern kommunikation som till extern kommunikation och fundera på om du behöver ändra ditt eget synsätt. Strategisk intern kommunikation handlar inte om att sprida information, utan om att skapa mening kring verksamhetens allra viktigaste frågor. Det innebär kanske att du måste ändra dina prioriteringar och arbetssätt.

–Utveckla ett internt kommunikationssystem som fungerar för den organisation du jobbar i. Appar och video fungerar inte överallt, köp det, och satsa hellre på något som alltid är viktigt: chefernas och medarbetarnas kommunikationsförmåga.