Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kreativitet och effektiviserad internkommunikation har förändrat hur SR arbetar

Sveriges Radio har en central roll i Sveriges civila beredskap och det har därför varit särskilt viktigt att inte drabbas av smittan. Cilla Benkö berättar om medarbetarnas kreativitet för att se till att radion är kanalen som aldrig tystnar.

Hela samtalet finns att lyssna på på PodBean.

Katarina Gentzel Sandberg (Gullers Grupp och programgruppen för Sveriges Kommunikatörers stockholmssektion) har träffat Sveriges Radios vd Cilla Benkö för ett samtal om deras hantering av pandemin. I kris är det radion som kommunicerar hur man ska bete sig, var man ska vända sig och vad är det som pågår. Den får inte tystna.

– Vi har haft ett viktigt uppdrag och samtidigt haft många som inte kunnat komma till jobbet på grund av Corona-linkande symptom, berättar Cilla Benkö. Vi har haft mycket att förhålla oss till samtidigt.

 

Kreativa medarbetare

Förtroendet från publiken har varit oerhört viktigt att förvalta, samtidigt som man behövt ta hänsyn till oro bland personalen. En enorm kreativitet från den egna personalstyrkan har gjort att man har kunnat hantera pandemin på innovativa sätt. Cilla berättar om imponerande medarbetare som löst de mest utmanande uppgifterna som finns i ett mediehus på sätt som ledningsgruppen inte kunnat förutse. Bland annat har tekniker satt mikrofonen på en selfie-pinne för att kunna hålla avstånd men ändå fortsätta med intervjuer. Men det har också handlat om interna initiativ för att hålla moralen uppe, som boktips inför sommaren och online-gympa.

Cilla beskriver det tvärfunktionella arbetet som en grund för kreativiteten på företaget generellt, där medarbetare hittat nya sätt att arbeta med varandra, som i sin tur fått ytterligare en skjuts nu under pandemin.

– Får man medarbetare som delar en bild av, dels vad SR ska vara för företag, men också vilka vi har att hantera där ute, publikens behov, våra konkurrenter och även samhällsförändringar i stort, så är det enklare att driva olika typer av processer. Folk inser att ska vi vara relevanta måste vi jobba tillsammans.

 

Tätt sammarbete med presschef och kommunikationsdirektör

Kommunikationen har varit avgörande för att hantera denna kris, menar Cilla. Sveriges Radio skapade tidigt en mindre Corona-grupp bestående av bland annat hennes själv, presschefen och kommunikationsdirektören och ett antal andra nyckelpersoner i företagsledningen.

– I början träffades vi varje dag och gick igenom läget. Sen har vi kommunicerat väldigt strukturerat. Alla chefer får ett och samma mail vid samma tidpunkt.

Det är kommunikationen från ledningsgruppen som satt en tydlig ram för vad som får och inte får göras, vilket gett personalen frihet att vara kreativa inom de reglerna, men också att se de möjligheter som funnits.

– Det har varit fantastiskt att se vilken kreativitet det här har fött. Hur många smarta idéer som sjösatts. Och så oerhört snabbt för att vara Sveriges Radio.

Bestående förändringar i internkommunikationen

Sättet att samlat kommunicera med samma budskap till alla medarbetade är något som kommer bestå, även efter pandemin. En enhet kommunicerade tidigare på ett sätt och en annan på ett annat. Nu är det uppstrukturerat och mycket tydligare.

– Vi kommer fortsätta ha intranätet som navet, den centrala rollen som det fått, både kring nyttig information men också som ett roligt utbyte. Det digitala sättet att kommunicera kommer bestå till viss del.

Den stora utmaningen nu är att få människor att hålla ut. Hålla uppe både humör och kreativitet. Som ett medel har Sveriges Radio infört en policy om att alla medarbetare får fyra timmar i månaden för egen kompetensutveckling, som de kan styra och lägga upp tillsammans med sin chef. Medarbetarnas frihet tror Cilla är viktigt för ett bra ledarskap.

– Ha tillit till kunskapen. Har man duktiga medarbetare kan man släppa saker till dem.

Hela samtalet finns att lyssna på på PodBean.