Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kommunens storytelling: ”Vi behövde vara brutalt ärliga”

Berättelser från de kommunanställdas arbetssituation har samlats till Varbergs kommuns Coronaarkiv. Genom storytelling och långsiktig kommunikation vill man skapa förståelse för situationens allvar, men även bygga intern stolthet och dela en historia som motsäger bilden av den byråkratiska ”grå” kommunorganisationen.

Foto: Annika Örnborg

Många kommuner stångas mot fördomar om vad en kommun är och vad de som arbetar där gör. Bilden av en fyrkantig, krånglig och trögrörlig organisation var något som Krister Svahn, kommunikationschef på Varbergs kommun, vill göra något åt.

– Vid flyktingmottagandet 2015 gjordes ett enormt jobb i vår kommun där man i ett prestigelöst samarbete med näringsliv, organisationer och frivilliga löste en väldigt svår extern utmaning. Men den berättelsen blev inte dokumenterad eller berättad för omvärlden, vilket jag ofta tänkt på som en missad möjlighet. När vi i Coronakrisen plötsligt stod i en lika omvälvande situation såg jag tillfället att dokumentera och kommunicera det unika engagemang och de innovativa lösningar som skapas i dessa pressade förhållanden, och ge en bild som motsäger myten om den ”grå kommunkolossen”.

Skydds-teamet, Lotta Krook, Therese Kleveland och Ann Thomson Ahlbom Fotograf-Natalie-Greppi.jpg
Skydds-teamet: Lotta Krook, Therese Kleveland och Ann Thomson Ahlbom.
Foto: Natalie Greppi.Idén om att dokumentera en stor omställning fanns alltså redan. När Coronakrisen blev ett faktum blev det en möjlighet att skapa en kollektiv berättelse. Samlingen av medarbetarnas egna historier och upplevelser från pandemiåret har nu blivit något Varbergs kommun kallar för Coronaarkivet. Det var dock inte helt lätt att karva ut resurser till detta mitt i en pågående kris.

– Det är jättesvårt, det är den bistra erfarenheten. Men du kommer inte ha mer tid efter krisen heller. Väldigt många har bidragit till att skapa Coronaarkivet, och jag var nog lite naiv kring arbetsinsatsen det krävde. Men man måste ibland våga starta och bara göra det. Ska man analysera alla aspekter på förhand är risken stor att man struntar i det.

 

Även mörkret behövde en plats i kommunikationen

Coronaarkivet blir som ett kollektivt minne för såväl kommuninvånare som kommunens anställda och en del av en långsiktig berättelse om kommunen. Varbergs kommun tog också sikte på den beteendeförändring de ville nå, snarare än en stor spridning. Mycket av det som blev uppmärksammat av Corona-kommunikationen var kändisar, sånger och humoristiska grepp för att uppmana till smittbromsning. Tonaliteten i Coronaarkivet vittnar tydligt om ambitionen att också få förmedla allvaret i situationen.

– Många av våra medarbetare har jobbat i pandemins frontlinje, nära döden och mitt i sorgen och oron. Vi insåg därför att vi behövde vara brutalt ärliga. Vi vill åt autenticiteten. Det är med den starka, ärliga berättelsen vi tror vi bäst skapar motivation och stolthet bland medarbetarna. Kanske blir det också en påminnelse till våra kommuninvånare om vad den här pandemin faktiskt handlat om, och att fortsätta hålla i och hålla ut.  

Coronaarkivet är nu publikt för alla att ta del av på Varberg kommuns hemsida.