Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

”Känn din egen kompetens för att vara attraktiv på arbetsmarknaden”

TRR möter dagligen människor som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Jonas Mauritzson arbetar som rådgivare och har en bakgrund som rekryterare med fokus på kommunikation och marknad. Han har sett bråda dagar i och med Corona. TRRs data visar att det är något fler kommunikatörer, drygt 30% fler, som sökt stöd hittills i år än motsvarande period året innan.

– Rent generellt är inte kommunikatörer hårdare drabbade av krisen än andra yrkesgrupper. Det beror snarare på vilken bransch man verkat i. Till exempel är besöksnäringen hårt drabbad och där fanns många kommunikatörer. Samtidigt finns sektorer som ökat sin efterfrågan på kommunikationskompetens, till exempel offentlig sektor.

Samma statistik visar att hälften av dessa har fått nytt jobb, 11% har startat företag och lika många har börjat studera på heltid. Främst har de nya jobben funnits inom offentlig sektor följt av jobb inom service och tjänster samt utbildning. De som valt att studera har i första hand inriktat sig på IT, beteendevetenskap, konst samt hälso- och sjukvård.

Digital förståelse för att hålla sig anställningsbar

Många som blivit uppsagda kan med TRRs hjälp utveckla sin kompetens för att fortsätta vara attraktiva på arbetsmarknaden. Sveriges Kommunikatörer har ett samarbetsavtal med TRR och tillhandahåller några av de kurser som erbjuds klienterna, bland annat mentorprogrammet.

– Har man blivit uppsagd en gång tror jag aldrig att man tar en anställning för given igen, säger Jonas Mauritzson. Detta gäller såklart inte minst nu när vi har en pågående pandemi.

Vad är då Jonas råd för hur en kommunikatör bör utveckla sig för att öka sina chanser till en ny anställning? Digital kunskap är det självklara svaret. Jonas menar att arbetsgivarna söker kompetens inom digital kommunikation i alla dess former.

– Det är inte alltid man exakt vet vad man efterfrågar mer än att det är viktigt att en kommunikatör ska vara ”digital”. Därför söker de någon som är trygg i ett digitalt landskap.

Jonas upplever att detta lätt skapar osäkerhet hos kommunikatörer som arbetat länge i yrket. Här gäller det att vara på det klara med vad man kan och vad man behöver utveckla.

– Grundläggande kan ändå sägas vara att man kan publicera på de vanligaste sociala plattformarna och CMS:en. Och, inte minst vara öppen för att snabbt lära sig nya system.

Han ser också att behovet och efterfrågan på rörlig media ökar, vilket ligger inom den digitala kunskapen. Som kommunikatör måste man ofta vara beredd att ta sin telefon och göra en kort intervju, snabbt redigera den och publicera på intranät eller en social plattform.

Kommunikationschefer utvecklas gärna inom HR

Skrivande är också en central del i många kommunikatörsroller och Jonas ser att detta kan vara tufft i och med att man då ofta konkurrerar med journalister som karriärväxlar. Journalister är ofta med vana att skriva än kommunikatörer, särskilt de kommunikatörer som kommer direkt från skolan och saknar längre yrkeserfarenhet i kommunikatörsrollen.

På chefsnivå har TRR identifierat en trend, som visserligen inte är ny men som blivit allt tydligare, och det är ett större samarbete mellan kommunikation och HR. Många kommunikationschefer väljer därför att kompetensutveckla sig inom HR-området och vice versa.

– Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att för alla kommunikatörer handlar det om att känna sin egen kompetens och se till att man är anställningsbar med efterfrågad digital kompetens, förmåga att skriva och ett intresse för att hela tiden lära sig nya kunskaper. Då går det oftast jättebra, även i dessa tider.

Hur hjälper TRR kommunikatörer?

Om du blivit uppsagd och har rätt till stöd från TRR kommer du att få en personlig rådgivare. Tillsammans går ni igenom vilka dina kompetenser är och vad du vill göra i ett nästa steg. Om ni kommer fram till att dina chanser skulle öka genom kompetensutveckling tittar ni närmare på vilka utbildningar som kan vara aktuella. I vissa fall stöttar TRR den kompetensutvecklingen även ekonomiskt.

Förutom att råda de ökade antalet uppsagda kommunikatörer och stötta arbetsplatsers omställningar har de också justerat sina möten till det digitala och börjat sända dagliga webbinarier som kan vara till hjälp för den som vill göra sig redo att ta nästa steg i karriären.