Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kaj Johansson: ”Nedvärdera inte den basala kommunikationen som måste göras”

Text: Kaj Johansson, Kapero.

Diskutera på Facebook – KLICKA HÄR

 

Kommunikation allt viktigare - men vad är kommunikatörens roll?

Lunds universitet vill stärka kommunikatörernas roll med rapporten "den kommunikativa organisationen" men identifierar också "den kommunikativa paradoxen". Kommunikation ses idag som en mycket viktig nyckel till framgång för organisationer. Samtidigt upplever kommunikatörer att man ser på kommunikation som "ett universalmedel som ska kunna lösa alla problem". I rapporten menar man att det beror på en föråldrad syn på kommunikation och man råder kommunikatörer att "komplexifiera" frågan och sin roll i organisationen.

Men kommunikation i sig är ju redan ett stort och svårt begrepp, det är lite som med begreppet kreativitet - det går nästan tillbaka till definitionen av vad det är att vara människa. Båda är väldigt positivt laddade, för om man vänder på dem - vem vill inte vara kreativ eller vem vill ha en okommunikativ organisation?

Och samtidigt är kommunikationsavdelningen inte ensam om att vilja ta ett större grepp. I dagens näringsliv pågår en ständig positionering från företagens stödfunktioner som menar att just deras perspektiv borde stå i händelsernas centrum: HR-avdelningen driver medarbetarperspektivet, IT-avdelningen driver digitaliseringsfrågan, marknadsfolket vill att vi ska vara varumärkesdrivna och kommunikationsavdelningen driver den kommunikativa organisationen. Eller som en av de intervjuade cheferna i en större organisation uttrycker det i rapporten - "suck - ännu en enperspektivsfråga".

En stödfunktion är en stödfunktion

I rapporten tar man också upp det svåra faktum att kommunikation fyller sin kanske viktigaste funktion i situationer där kommunikatörer inte är, eller kan vara, närvarande, exempelvis i mötet med kunder i en butik. Och det är väl klart att vi måste ha butikspersonal som kan kommunicera med kunder. För vad är försäljning i realiteten om inte kommunikation? Kanske behöver vi komma till ro med att vi inte är eller kan vara styrande i situationer där kommunikation kanske är som allra viktigast.

Problemet är ju att en stödfunktion aldrig kan axla en sådan roll utan det är alltid grundverksamheten och huvudprocesserna som måste vara styrande i det strategiska arbetet. Vilket innebär att en stödfunktion, om än så viktig, alltid förblir och ska förbli en stödfunktion. Men det som är gemensamt för framgångsrika stödfunktioner är att de lyckats integrera sig naturligt i företagets huvudprocesser.

Efter att ha arbetat med ett 50-tal kommunikations- och marknadsavdelningar i Norden ser vi också att de kommunikationsavdelningar som vill profilera sig och driver frågan om den "kommunikativa organisationen" ofta är de som är mest frustrerade och har lägst förtroende inom sin organisation. Man tar på sig den stora hatten men brister i sin viktiga grundleverans.

Kommunikation är en förtroendebransch

Vi ser också att medarbetarnöjdheten inom kommunikationsfunktionerna är tydligt på väg ner på grund av otydligheten i ansvar. Precis som man i rapporten lyfter fram så finns det ett stort glapp mellan ambitionen och hur vardagen faktiskt ser ut. Även digitaliseringen, en annan enperspektivsfråga, är en starkt bidragande faktor till detta. Digitaliseringen ger kärnverksamheten tillgång till kanaler och kommunikation, och nu blir kommunikationsavdelningens bidrag ännu otydligare.

Rapporten bekräftar också att kommunikatörernas roll och funktion är oklar i många organisationer, och vi kan bara hålla med. Trots ett allmänt erkännande av att kommunikation är viktigare än någonsin vet man inte vad kommunikatörer gör, eller ens vad de ska göra.

I rapporten konstaterar man att äkta makt kommer från ansvaret för resultat. Och det är väl där någonstans allting börjar. Vad är det vi ska göra för skillnad och hur ska det gå till?

Kommunikation är dessutom extremt mycket en förtroendebransch. Och förtroende måste förtjänas. Så därför skulle vi rekommendera att inte börja i den komplexa änden, utan bygga förtroendet från grunden. Nedvärdera inte den basala kommunikationen som måste göras - den gör ett viktigt jobb för företaget och det är där grunderna för förtroendet byggs.

 

Kaj Johanssons 7 steg för att lyfta kommunikationsavdelningen:

Bygg nerifrån och skapa förtroende:

• Red ut kommunikationsavdelningens roll och uppgift
• Bryt ner begreppet kommunikation i konkreta beståndsdelar som man kan ta ansvar för
• Definiera mål och KPI:er
• Koppla ihop sig med affären
• Arbeta med gemensamma målsättningar
• Visa vad kommunikationsarbete kan bidra med
• Ta kommandot över processen, jobba på tvären

 

Läs och ladda ner slutrapporten

 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer. Du får tillgång till våra kostnadsfria event, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.