Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Socialstyrelsens arbete mot desinformation om socialtjänsten och LVU

Tidigt 2022 drabbades Sverige av en desinformationskampanj mot socialtjänstens arbete. I detta webbinarium berättar Socialstyrelsen om hur man tog sig an utmaningen med förtroendeskapande kommunikation och hantering av desinformation.
Grafik som visar en byggnad som det står Socialtjänsten på och tre pratbubblor. I en står det English, och i en Soomaali.

I början av 2022 började det spridas felaktiga rykten bland annat om att svensk socialtjänst satt i system att omhänderta muslimska barn. Detta skapade oro hos familjer, det hölls demonstrationer, hot mot personal i socialtjänsten ökade och den tillit till socialtjänsten som länge varit skör hotades ytterligare.
Socialstyrelsen har följt desinformationskampanjen noga genom egen omvärldsbevakning och lägesbilder från andra myndigheter. Utifrån det har man tagit fram målgruppsanpassat material, översatt till fler olika språk och mött upp med fakta i de plattformar där rykten sprids – bland genom annonseringskampanjer på TikTok. Man har också dialoger med olika aktörer i samhället såsom civilsamhällets organisationer, kommuner och trossamfund.
I webbinariet berättar Ylva Carlheim-Gyllensköld, enhetschef Socialstyrelsens kommunikationsavdelning och Linda Corsvall, kommunikationsdirektör Socialstyrelsen, om de utmaningar man mött och vilka kommunikativa bedömningar myndigheten gjort längs vägen.

Tyvärr går det inte längre att boka sig på det här eventet, men vi har massor av andra spännande event. Till alla Event