Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Sveriges finaste pris för kommunikatörer

Stora Kommunikationspriset delas ut i sex kategorier till personer och organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året. Över 200 gäster samlades under kvällen den 26 april i Eric Ericsson-hallen i Stockholm för att under kvällen hylla god kommunikation. Tack till alla som deltog!

Folk som står på en scen
Bild: Nathalie Malic

Bild: Nathalie Malic

Vinnare av Stora Kommunikationspriset 2023

Årets kommunikativa ledare:

Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset i Uppsala
Marianne van Rooijen leder med en tydlig framtidsvision och stort engagemang. Inom en bransch med flera utmaningar är starkt ledarskap viktigt, något som Marianne levererar med mottot ”Vi gör det tillsammans. Varje dag”. Hon lägger mycket vikt på vad medarbetarna behöver och ser betydelsen i att arbeta strategiskt med kommunikation. Hennes ledarstil upplevs som tillgänglig, inkluderande och prestigelös då hon gärna utmanas av sina medarbetare. 

Bästa externa kommunikation:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
MSB har framgångsrikt fått allmänheten att förstå vikten av deras arbete under dessa turbulenta tider. De har väckt nyfikenhet och intresse bland den yngre generationen och uppmanat alla till att reflektera över deras roll under en eventuell kris. De gör detta genom kreativa och nytänkande kampanjer som har ökat förtroendet för organisationen som nu ligger på den högsta nivån någonsin. 

Bästa internkommunikation:

Apotek Hjärtat  
Det var på ett modig och nytänkande sätt som Apotek Hjärtat lanserade Klimakteriesäkringen, ett initiativ för att belysa och lyfta kvinnliga medarbetare och öka kunskapen kring klimakteriet. Som en arbetsplats med majoritet kvinnliga medarbetare har företagets inkluderande initiativ lett till ökat förtroende och stolthet internt samt banar vägen för professionell utveckling oavsett ålder. 

Årets hederspris (2 vinnare):

Oscar Jonsson 
Julia Agha
 
I en tid av stark förändring, krig i vår närhet och där många människor upplever ökad otrygghet blir påverkanskampanjer och desinformation lätt grogrund för ökad misstro. Då är det avgörande med fakta och öppenhet i såväl traditionella som digitala kommunikationskanaler.  Årets hederspris går till två personer som har nått fram till många människor och just med fakta på så sätt motverkat ryktesspridning. 

Bästa påverkanskommunikation: 

Helsingsborgs stad 
Helsingborgs stad når ett fantastiskt resultat i en fråga som normalt sätt är underbevakad och underkommunicerad. Genom en kampanj som är modig, smart, enkel och samtidigt kontroversiell lyckas de på ett medmänskligt sätt sätta fingret på vad som är drivkraften bakom att bli en god man. Resultatet är att ett stort antal äldre, sjuka och funktionsnedsatta människor kan få den hjälp med sin ekonomi och sin vardag som de har rätt till och att de barn som saknar föräldrar får någon som ser till deras bästa. 

Årets unga talang:

Isatou Keitta, verksamhetschef på All of us  
Isatous föreläsningar om inkluderande kommunikation har gjort frågan relaterbar och lett till ökad förståelse, engagemang och kunskap i branschen. Under bara drygt ett år har hon axlat ansvaret för den operativa verksamheten i nätverket All of Us och byggt starka relationer. På ett imponerande sätt har hon utvecklat All of us mentorprogram från 45 mentorpar till 114 - och därmed gjort det till ett av Sveriges största. 

Kategorier i Stora Kommunikationspriset

Sveriges Kommunikatörers medlemmar skickar in tävlingsbidrag till de olika kategorierna från 31 januari till 15 mars.

Årets kommunikativa ledare

Årets kommunikativa ledare

Sveriges Kommunikatörer belönar en ledare som på ett öppet, transparent, empatiskt och genuint sätt motiverar medarbetarna och stärker förtroendet för organisationen. Ledarskapet utgår från och uttrycker organisationens eller företagets värderingar och kommunikationen har tydligt bidragit till önskad effekt och goda resultat.

 
 

Bästa internkommunikation

Bästa internkommunikation

Belönar ett team som under året uppnått utmärkta resultat genom att planera och genomföra kommunikation riktad till medarbetare. Det kan handla om förflyttning, förändringar och att stärka förtroendet för verksamheten både bland medarbetare och potentiella medarbetare, samt att visa på hur kommunikationen stärkt varumärket.

Bästa externa kommunikation

Bästa externa kommunikation

Belönar ett team som använt kommunikation på ett nytänkande sätt för att uppnå anmärkningsvärda resultat. Med målinriktat och strategiskt arbete har kommunikationen bidragit till att förflytta verksamheten närmare de övergripande målen.

Bästa påverkanskommunikation

Bästa påverkanskommunikation

Belönar ett team som på ett framgångsrikt sätt genomfört kommunikationsinsatser som mätbart påverkat sina intressenter. Kommunikationens roll i förändringen har varit central och givit resultat.

Årets unga talang

Årets unga talang

Priset belönar en ung talang som under året har bidragit till utvecklingen av professionell kommunikation genom ny kunskap, innovativ prestation eller stor påverkan. Personen får fylla högst 28 år under det år som priset delas ut.

Årets hederspris

Årets hederspris

Juryns hederspris delas ut till en person eller organisation som under lång tid varit betydelsefull för kommunikationsbranschen och med kommunikationens kraft åstadkommit exceptionella resultat.