Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Communication Mentoring Program

Nu är det dags att ta din egen utveckling och karriär till en ny nivå! Förbered dig för framtiden och väx i din roll tillsammans med en av våra erfarna mentorer.
Baksidan av ett kvinnligt huvud med långt uppsatt hår i en knut. Suddig man i mellanblont hår och grå tröja sitter och pratar med henne

Vi har anpassat utbildningsprogrammet till de nya krav och förutsättningar som dagens kommunikatörer har i sina respektive organisationer. En hög grad av involvering och samskapande arbetssätt stödjer förändring och utveckling. Innovativa organisationer kräver sitt ledarskap och ställer krav på kommunikation. Och framför allt behövs en stor portion självledarskap och personlig utveckling för att kunna bidra till utveckling och stödja organisationens alla enheter och chefer.

Välj datum

Vad funderar du på?

Kanske befinner du dig i en situation där du behöver ett bollplank, vill förankra eller förtydliga dina funderingar och idéer med någon mer erfaren person med andra perspektiv, någon utanför den egna organisationen. Möjligen har du redan ett mål men funderar hur du ska ta dig dit. Huvudsaken är att du är villig att utvecklas för att nå nästa nivå.


Våra mentorer

Vi har genomfört mentorprogrammet i 20 år. Våra mentorer har alla en lång och gedigen erfarenhet och kunskap om karriärutveckling i allmänhet och kommunikationsarbete i synnerhet. Våra mentorer har goda erfarenheter av att leda och coacha andra. Mentorn är ett bollplank, en person som lyssnar och reflekterar över de frågor som är viktiga för dig. Den mentorn du får är utvald och matchad för att passa just dina behov och ditt nuläge

Här kan du läsa om våra anlitade mentorer och ytterligare några personer kommer att tas in i vår mentorpool under våren 2023.

 

Att bli ihopkopplad med en modig branschkollega som både orkar utmanas och är motiverad till utveckling är en vansinnigt lärorik resa. Jag som mentor får förmånen att lägga allt mitt fokus på att förstå och lyssna in, ställa öppna frågor, spelga det jag hör och försöka hjälpa till med verktyg som kan generera till mer självinsikt och nya beslut. Och alla gånger det händer under våra förtroendefulla samtal, ja då växer också jag som människa. En fantastisk upplevelse som berikar mig på många sätt!

Johanna Sevonen, mentor och konsult

CMP är ett program som ger väldigt mycket tillbaka, inte minst det otroligt värdefulla mentorskapet. Helt egen tid med en erfaren mentor är vardagslyx och en otrolig förmån. Mentorn hjälper dig att hitta svaren som oftast finns inom dig, genom att ställa de rätta frågorna.

Ulrika Edlund, deltagare och kommunikatör, Stockholms läns sjukvårdsområde

Ett bra mentorskap ger så mycket för både adept och mentor. Ett strukturerat utbyte mellan två individer berikar och utvecklar på så många olika sätt. För min del som mentor har det framförallt inneburit att jag fått tid reflektera över min egen resa och perspektiv på mina val.

Heidi Berger, mentor och marknadschef Stångåstaden

Att bli ihopkopplad med en modig branschkollega som både orkar utmanas och är motiverad till utveckling är en vansinnigt lärorik resa. Jag som mentor får förmånen att lägga allt mitt fokus på att förstå och lyssna in, ställa öppna frågor, spelga det jag hör och försöka hjälpa till med verktyg som kan generera till mer självinsikt och nya beslut. Och alla gånger det händer under våra förtroendefulla samtal, ja då växer också jag som människa. En fantastisk upplevelse som berikar mig på många sätt!

Johanna Sevonen, mentor och konsult

CMP är ett program som ger väldigt mycket tillbaka, inte minst det otroligt värdefulla mentorskapet. Helt egen tid med en erfaren mentor är vardagslyx och en otrolig förmån. Mentorn hjälper dig att hitta svaren som oftast finns inom dig, genom att ställa de rätta frågorna.

Ulrika Edlund, deltagare och kommunikatör, Stockholms läns sjukvårdsområde

Ett bra mentorskap ger så mycket för både adept och mentor. Ett strukturerat utbyte mellan två individer berikar och utvecklar på så många olika sätt. För min del som mentor har det framförallt inneburit att jag fått tid reflektera över min egen resa och perspektiv på mina val.

Heidi Berger, mentor och marknadschef Stångåstaden

Att bli ihopkopplad med en modig branschkollega som både orkar utmanas och är motiverad till utveckling är en vansinnigt lärorik resa. Jag som mentor får förmånen att lägga allt mitt fokus på att förstå och lyssna in, ställa öppna frågor, spelga det jag hör och försöka hjälpa till med verktyg som kan generera till mer självinsikt och nya beslut. Och alla gånger det händer under våra förtroendefulla samtal, ja då växer också jag som människa. En fantastisk upplevelse som berikar mig på många sätt!

Johanna Sevonen, mentor och konsult

Ett bra mentorskap ger så mycket för både adept och mentor. Ett strukturerat utbyte mellan två individer berikar och utvecklar på så många olika sätt. För min del som mentor har det framförallt inneburit att jag fått tid reflektera över min egen resa och perspektiv på mina val.

Heidi Berger, mentor och marknadschef Stångåstaden

Att bli ihopkopplad med en modig branschkollega som både orkar utmanas och är motiverad till utveckling är en vansinnigt lärorik resa. Jag som mentor får förmånen att lägga allt mitt fokus på att förstå och lyssna in, ställa öppna frågor, spelga det jag hör och försöka hjälpa till med verktyg som kan generera till mer självinsikt och nya beslut. Och alla gånger det händer under våra förtroendefulla samtal, ja då växer också jag som människa. En fantastisk upplevelse som berikar mig på många sätt!

Johanna Sevonen, mentor och konsult

CMP är ett program som ger väldigt mycket tillbaka, inte minst det otroligt värdefulla mentorskapet. Helt egen tid med en erfaren mentor är vardagslyx och en otrolig förmån. Mentorn hjälper dig att hitta svaren som oftast finns inom dig, genom att ställa de rätta frågorna.

Ulrika Edlund, deltagare och kommunikatör, Stockholms läns sjukvårdsområde


Upplägg och innehåll

Du möter din grupp vid fem tillfällen och du har 10 timmar med din mentor.  Du och din mentor bestämmer tillsammans om ni vill ses fysiskt eller på distans. Vi rekommenderar att ni snabbt kommer i gång med de första mentorsamtalen efter matchningstillfället.


Modul 1-Introduktion och Ledarstudion - 16-17 november

Den första modulen är två heldagar i sträck. Den första dagen är en introduktion av programmet och en dag då ni som deltagare lär känna varandra. Vi diskuterar hur du tar nästa steg i din utveckling, vilket ansvar du själv har och värdet av en mentor.  Vilka tankar och målsättningar har du? Vad innebär det att gå utanför sin komfortzon?

Andra dagen är en dag på Ledarstudion. Vi jobbar under dagen med att få gehör för din kompetens och ta plats på rätt sätt. Ledarstudion jobbar med ett tvärkompetent utvecklingsprogram med flera handledare för personlig individuell upplevelse. Det handlar om att förena ledarskap och scenspråk.

Efter modulen får du en hemuppgift som du gör på egen hand.  

 
Modul 2 - Matchning med mentor - 30 november

Nu är det dags för matchning med din mentor. Matchningen sker på distans via Zoom.

 
Mentorsamtalen

Vi rekommenderar att ni genomför två samtal fram till nästa modul.


Modul 3 - Personlig utveckling och det personliga ledarskapet - 25 januari 2024

Oavsett om du siktar på att bli chef och ledare eller inte så är ditt personliga ledarskap viktigt. Inte minst självledarskapet. Hur kan du få ökad självinsikt och bli bättre på självreglering? Hur motiverar du dig själv och andra? Hur kan din kraft och energi komma till bäst nytta i en organisation. Det handlar bland annat om att ta plats, ansvar och vara tydlig i sin riktning i livet. Att kunna sätta gränser men även att kunna lyfta fram dig själv på ett sunt sätt.

Föreläsare den här dagen är Karin Hagman, VD på Suntarbetsliv. Karin är styrelseledamot i Sveriges Kommunikatörer, tidigare VD på organisationen IQ och lång erfarenhet som kommunikatör och chef i olika branscher och sektorer. Karin menar att modet att se våra misstag i vitögat är en förutsättning för utveckling. När kommunikation blir en allt viktigare ledaregenskap behöver man sträva efter en sund arbetsplats och även känna sina egna begränsningar och varningssignaler.

Efter modulen får du en hemuppgift som du gör med en av deltagarna i ett coachande samtal.  


Mentorsamtal

Vi rekommenderar att ni genomför tre samtal fram till nästa modul


Modul 4 - Kommunikatören som innovatör
 - 21 mars 2024

Vad är innovation och hur utvecklar man en kultur som stimulerar till innovationsarbete. Ledarskapet spelar stor roll och hur kan man utveckla det kommunikativa ledarskapet för att skapa den trygghet som behövs i en snabb och agil kultur. Vilken roll kan du som kommunikatör ta? När i processen bör man vara med?

Gästföreläsare tillkommer.

Efter modulen får du en hemuppgift som du gör tillsammans med din lärgrupp

 
Mentorsamtal

Vi rekommenderar att ni genomför tre samtal fram till nästa modul

 
Modul 5 - Den samverkande rollen - 16 maj 2024

Idag behöver vi samverka såväl internt som externt. Många gånger handlar det om att ändra en kultur av stuprör till att jobba mycket mer tvärfunktionellt över organisatoriska gränser. HR och kommunikation har ofta gemensamma projekt och uppgifter att driva, även IT och kommunikation behöver skapa gemensamma projekt för att skapa och bidra till innovation och verksamhetsutveckling. Vad är viktigt att tänka på när du samverkar med andra? Vilka synergier finns? Hur jobbar andra? Hur får vi till detta – på riktigt?

Föreläsare den här dagen är Åsa Hedin. Åsa jobbar som kommunikationsdirektör för SiS, Statens Institutionsstyrelse. Hon har under drygt 15 års tid haft motsvarande roller inom Säkerhetspolisen, Polisen, Trafikverket och två kommuner och en region innan hon började på SiS. Åsa har det övergripande ansvaret för intern och extern kommunikation. Det handlar om alltifrån varumärke och förtroende, till press- och mediefrågor, webb och sociala medier. Hon jobbar också mycket med förändringsledning och förändringskommunikation, och ansvarar också för hela organisationens omvärldsanalys. Samt Diplomering och avslut – Caroline Thunved, VD och GD på Sveriges Kommunikatörer deltar tillsammans med mentorer.

 


Metodik


Innan programstart

Du ansöker till programmet med en skriftlig inlämningsuppgift med önskade förväntningar och kort CV om vem du är.
Kursledaren intervjuar varje deltagare 30 min via zoom innan start.

Samskapande och upplevelsebaserad utbildning

Att arbeta samskapat möjliggör för alla deltagare att utvecklas i takt med varandra Genom att ta tillvara på medarbetarnas egna erfarenheter och kunskap blir lärandet mer beständigt. Vi kommer att arbeta i interaktiva workshops med inspiration av externa gäster.


Kursledaren

Martina Brandt har genomgått utbildning inom organisationspsykologi, facilitering och är certifierad coach ICF. Hon är en uppskattad nätverksledare som arbetet länge med både mentorprogram och nätverk för just kommunikatörer.

Utöver dessa uppdrag arbetar Martina med rekrytering och executive search. I sin roll kommer hon i kontakt med många chefer och organisationer vilket gör att hon är uppdaterad om såväl de krav som finns hos arbetsgivare som det allmänna läget på svensk arbetsmarknad.

 

 

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

EvaHanna Wittrin, Kompetensutvecklingschef

Telefon: 0722871871

E-post: evahanna.wittrin@svkom.se